Bekijk de nieuwe collectie
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Privacy Policy

Privacy verklaring (AVG)

 • Uitwisseling van gegevens De uitvoering van de wettelijke taak kan met zich meebrengen dat Willemsen Jeugdmode gegevens, inclusief persoonsgegevens, gebruikt voor uw bestelling te verwerken en eventueel (na inschrijving) nieuwsbrieven naar u te verzenden. Dit gebeurt op basis van een wettelijke grondslag of een samenwerkingsovereenkomst.

• Informatie over gegevensverwerking

Willemsen Jeugdmode informeert betrokkenen in beginsel als zij gegevens van hen gaat verwerken.

 • Beveiliging persoonsgegevens

Willemsen Jeugdmode zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

• Bewaartermijn persoonsgegevens

Willemsen Jeugdmode bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking. Of zo lang als op grond van de Archiefwet is vereist.

• Uw privacyrechten

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft u een aantal privacyrechten.

 • Recht op inzage

 U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG). Als u wilt weten welke persoonsgegevens Willemsen Jeugdmode van u verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Willemsen Jeugdmode behandelt uw verzoek in beginsel binnen een maand.

• Recht op rectificatie

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen (artikel 16 AVG). Dit is het recht op rectificatie.

• Recht op vergetelheid

 U kunt, in een aantal gevallen, aan Willemsen Jeugdmode vragen om uw gegevens te wissen (artikel 17 AVG). Dit is het recht op vergetelheid.

 • Recht op dataportabiliteit

U kunt een beroep doen op het recht op dataportabiliteit(overdraagbaarheid van gegevens) als Willemsen Jeugdmode uw gegevens verwerkt omdat u daarvoor toestemming heeft gegeven. Of om een overeenkomst met u uit te voeren (artikel 20, eerste lid onder a, AVG). Let op: dit geldt alleen voor gegevens die Willemsen Jeugdmode digitaal verwerkt, dus niet voor papieren bestanden. Het recht op dataportabiliteit geldt niet wanneer de verwerking van uw gegevens noodzakelijk is voor Willemsen Jeugdmode om een taak van algemeen belang te vervullen of om openbaar gezag uit te oefenen. En ook niet wanneer Willemsen Jeugdmode haar openbare taken uitoefent of aan een wettelijke verplichting voldoet (artikel 20, derde lid AVG). Dit betekent dat u bijvoorbeeld géén beroep kunt doen op het recht op dataportabiliteit bij gegevens die Willemsen Jeugdmode verwerkt tijdens een onderzoek.

• Recht op beperking van de verwerking

U kunt Willemsen Jeugdmode vragen om het verwerken van uw gegevens te beperken (artikel 18 AVG). Dit is het recht op beperking van de verwerking.

 • Recht van bezwaar

 U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door Willemsen Jeugdmode . Dit is het recht van bezwaar.

• Verzoek doen

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen

 

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »